Czytaj więcej"/> Drukuj

Nazwa tego hasla odnosi sie do wiecej niz jednego pojecia:
pamięć człowieka pamięć
komputerowa
pamięć epizodyczna
pamięć świeża
pamięć krótkotrwała
pamięć długotrwała
pamięć semantyczna
pamięć świadoma
pamięć nieświadoma
pamięć cache
pamięć ferrytowa
pamięć rtęciowa
przechowywanie informacji
przypominanie, zapamiętywanie, zapominanie

Pamięć jest to zdolność do rejestrowania i ponownego przywoływania wrażeń zmysłowych, skojarzeń czy informacji. Pamięć posiadają mają ludzie, niektóre zwierzęta oraz komputery. W każdym z tych przypadków proces zapamiętywania ma całkowicie inne podłoże fizyczne oraz podlega badaniom naukowym w oparciu o różne zestawy pojęć.
Pamięć ludzka podlega badaniom psychologii kognitywnej. Człowiek ma zdolność do zapamiętywania nie tylko wrażeń zmysłowych i symboli, ale również do przechowywania obrazu własnej świadomości. Pamięć zwierząt podlega badaniom etologii. Na najniższym poziomie zapamiętywanie przez ludzi jak i inne istoty żywe opiera się na reakcjach chemicznych zachodzących w neuronach. Jednak komplikacja ludzkiego mózgu powoduje, że rozważanie jego funkcjonowania wyłącznie w oparciu o kategorie stosowanie do zwierząt jest niepełne. Zwierzęta mają zdolność do zapamiętywania prostych skojarzeń, lecz ich pamięć nie pozwala im na wyciąganie logicznych wniosków z nabytych doświadczeń.
Pamięć komputerowa ma zupełnie innych charakter niż ta występująca u istot żywych i jej badaniem zajmuje się informatyka. Współczesne komputery zapamiętują wyłącznie binarne stany odpowiadające zerom i jedynkom. Fizycznie stany te odpowiadają napięciom w tranzystorach, polu magnetycznemu albo optycznej przezroczystości nośnika danych. Podstawą zapamiętywania w komputerach są często układy scalone. Złożone systemy informatyczny są w stanie przełożyć zera i jedynki na czytelną dla ludzi formę (tekst, obraz, dźwięk, itp.) korzystając z odpowiednich algorytmów. Na obecnym etapie rozwoju złożoność komputerów jest dużo mniejsza niż najprostszych zwierząt i dlatego nie mają one zdolności do wykorzystania pamięci do wnioskowania i kojarzenia. Zaletą pamięci komputerowej jest jej niezwykła trwałość oraz szybkość w przetwarzaniu pewnych typów informacji, która podwaja się, co ok. 18 miesięcy.
Różnice pomiędzy działaniem mózgu i komputera są ogromne. Nie da się np. odpowiedzieć w sensowny sposób na pytanie ile gigabajtów danych mieści się w głowie człowieka. Jednak pewne podobieństwa można zauważyć na poziomie przetwarzania informacji z sensorów/zmysłów. Techniki stosowanie w komputerach są często wzorowane na tych, które zaobserwowano u ludzi czy zwierząt. Przykładem mogą być sztuczne sieci neuronowe, które mają właściwości podobne do prostych układów nerwowych. Prowadzone są też badania nad symulowaniem w komputerze ludzkiego sposobu wnioskowania. Jednak przeniesienie tych doświadczeń na poziom ludzkiej świadomości jest na razie niemożliwe. Praktycznym skutkiem takiego stanu rzeczy są trudności jakie mają komputery czy roboty w realizacji oczywistych dla ludzi zadań. Jednak badania nad zagadnieniami sztucznej inteligencji dają nadzieję na spotkanie się w przyszłości nauk zajmujących się pamięcią komputerową i ludzką.
Niezależnie od rodzaju pamięci można wyróżnić trzy etapy jej pracy: Pojęcia dotyczące pamięci: amnezja - CD-R - CD-ROM - CD-RW - DVD+R - DVD+RW - DVD-R - DVD-RW - DVD - dysk magnetooptyczny - dysk optyczny - dysk twardy - dyskietki - EEPROM - EPROM - Flash EEPROM - FRAM - karta dziurkowana - karta graficzna - karta sieciowa - karty magnetyczne - Millipede - mózgowie - MRAM - PRAM - procesor - program - PROM - RAM - rejestry procesora - ROM - synapsy - taśma dziurkowana - taśma magnetyczna - układ nerwowy - układ scalony - umysł
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-17 00:43:47