Czytaj więcej"/> Drukuj
Paleogen - okres tzw. starszego trzeciorzędu, trwający od 65 do 24 mln lat temu. Wchodzą w jego skład następujące epoki:

Nowa wersja

Okres
poprzedzający 
Okres/podokres omawiany Okres następny
kreda paleogen oligocen neogen
eocen
paleocen
tabela stratygraficzna

Według podziału dokonanego przez Międzynarodową Unię Nauk Geologicznych w 2004 r. paleogen jest to starszy okres kenozoiku trwający od 65,5±0,3 mln do 23,03 mln lat temu.
dzieli się na
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-27 04:21:34