Czytaj więcej"/> Drukuj
Padaczka (inaczej epilepsja) - choroba o złożonej, różnej etiologii cechującą się pojawianiem się napadów padaczkowych. Napad padaczkowy zaś jest wyrazem przejściowych zaburzeń czynności mózgu wskutek nadmiernych i gwałtownych wyładowań bioelektrycznych w komórkach nerwowych.

Epileptologia

Padaczka jest powszechną chorobą, dotkniętych jest nią ok. 1% ludzi w Polsce (ok. 400 tys.). Co ważne – padaczka jest chorobą ludzi młodych. W 80% ujawnia się przed 20 rokiem życia.

Rodzaje napadów padaczkowych (podział Gastaut)

 1. Padaczki uogólnione
  1. pierwotnie uogólnione
  2. wtórnie uogólnione
  3. nie określone uogólnione
 2. Padaczki częściowe
 3. Padaczki nie sklasyfikowane

Padaczki uogólnione

Padaczki częściowe

Padaczki związane z wiekiem

Napady ogniskowe objawowe

Padaczki o określonej etiologii

Stan padaczkowy

Powtarzające się jeden za drugim napady padaczkowe, bez odzyskania przytomności. Są stanem zagrożenia, życia. Występują bez uchwytnej przyczyny lub po zmianie, odstawieniu nagłym leków, w trakcie infekcji u chorego z epilepsją, itp. Chory zagrożony jest m.in. obrzękiem mózgu, obrzękiem płuc, hipertermią.

Przyczyna padaczki i napadów padaczkowych

Przyczyn padaczki może być wiele:
 1. przyczyny genetyczne – niektórzy ludzie mają większa predyspozycję do padaczki niż inni.
 2. urazy mózgu – wiele zmian, występujących w trakcie bezpośrednich reakcji kompensacyjnych może przyczynić się do wystąpienia drgawek. Ponadto istnieje hipoteza, że blizna glejowa powstała po urazach mózgu jest czynnikiem indukującym powstawanie ogniska padaczkowego.
 3. bodźce świetlne – częstokroć zdarza się, że bodźce świetlne (np. z gry komputerowej, naturalne migotanie ekranu komputera, oglądanie słońca przez drzewa w trakcie jazdy samochodem, dyskoteka, itp.) powodują napad padaczkowy. Często gwałtowne wyjście z ciemnego miejsca na mocne światło słoneczne może przyczynić się do napadu.
 4. zmiany hormonalne – do napadu mogą przyczynić się wahania hormonalne związane z menstruacją
 5. zmiana aktywności falowej mózgu – padaczka może pojawiać się w okolicach przejścia od snu do czuwania i na odwrót.
 6. stany gorączkowe
 7. stan fizjologiczny organizmu
  1. niedotlenienie
  2. zmniejszona zawartość CO2 we krwi,
  3. niedocukrzenie,
  4. niewydolność adrenergiczna,
  5. zwiększony poziom progesteronu,
  6. zaburzenia wodno-elektrolitowe,
 8. zmęczenie i brak snu

Leczenie

Leczenie padaczki opiera się na kilku podstawowych zasadach: Leki pierwszego rzutu: Leczenie napadu padaczkowego:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-25 14:34:31