Czytaj więcej"/> Drukuj
Pabianice, miasto powiatowe w województwie łódzkim, w zespole miejskim Łodzi; ok. 75 tys. mieszkańców. Obszar miasta wynosi 32,9 km2 i charakteryzuje się wydłużeniem w kierunku równoleżnikowym.
Pabianice rozciągają się na obszarze równinnym. Najniższy punkt miasta położony jest nad rzeką Dobrzynką, przy północnej granicy Pabianic i wynosi 174 m n.p.m. Natomiast najwyższy punkt w mieście zlokalizowany jest na południe od lasu miejskiego i wynosi 203 m n.p.m. Miasto graniczy z Łodzią oraz gminami Dobroń, Ksawerów, Pabianice i Rzgów.
br />

Historia

Przemysł

Okres nowego rozwoju gospodarczego po roku 1989 w znacznym stopniu zmienił strukturę własnościową zakładów przemysłowych w Pabianicach. Tereny produkcyjne po nacjonalizacji przemysłu w Polsce po II wojnie światowej, stały się własnością skarbu państwa lub spółdzielni zajmujących się produkcją. Obecnie jednak zdecydowana większość przedsiębiorstw produkcyjnych w Pabianicach należy do prywatnych inwestorów.
Zmiany ustroju polityczno – gospodarczego nie wpłynęły jednak na lokalizację terenów przemysłowych w Pabianicach. W roku 2003 nieomal cała działalność produkcyjna odbywała się nadal na obszarach powstałych, zorganizowanych i zagospodarowanych w poprzednich okresach kształtowania przemysłu w mieście. W dalszym ciągu kumulują się one w trzech głównych strefach: Przejście z gospodarki centralnie planowanej na gospodarkę wolnorynkową spowodowało, że wiele zakładów przemysłowych w Pabianicach podupadło a liczne przedsiębiorstwa zlikwidowano.
Kryzys zakładów przemysłowych w Pabianicach potwierdza malejąca powierzchnia zajmowana przez tereny przemysłowe, które pod koniec lat 80 – tych XX wieku obejmowały obszar 158 ha. W roku 2003 powierzchnia terenów produkcyjnych zmalała już do 136 ha. Mimo malejącego odsetka obszarów zajmowanych przez tą formę użytkowania, tereny przemysłowe nadal odgrywają dużą rolę w organizacji przestrzeni miejskiej Pabianic. Spowodowane jest to urozmaiconą strukturą gałęziową pabianickiego przemysłu.
Mimo upadku wielu zakładów przemysłowych, obecnie nadal zarysowana jest w mieście dominacja przemysłu lekkiego. Jednak ważne miejsce w strukturze gałęziowej zajmują: przemysł chemiczny, spożywczy oraz elektromaszynowy. Taka różnorodność gałęziowa spowodowała, że przemysł pabianicki nie popadł w stan głębokiego kryzysu.
Bardzo radykalne zmiany zaszły również w strukturze wielkościowej zakładów przemysłowych w Pabianicach. W roku 1989 w mieście funkcjonowało około 180 państwowych i spółdzielczych zakładów przemysłowych, w których pracowało około 30 tys. osób.
W 2003 roku w Pabianicach działało około 2200 przedsiębiorstw. Podmioty te zatrudniały łącznie 12 tysięcy pracowników.
Struktura gałęziowa przemysłu Pabianic w 2003 r.

Turystyka

Edukacja

Znani pabianiczanie

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-23 23:44:39