Czytaj więcej"/> Drukuj
Półwysep_Bałkański -

Półwysep Bałkański (Bałkany) - półwysep położony w południowo-wschodniej części Europy. Jego granice wyznacza od zachodu Morze Adriatyckie i Morze Jońskie, od wschodu Morze Czarne i Morze Marmara, od południowego-wschodu Morze Egejskie. Północna granica półwyspu ma charakter umowny. Zgodnie z tradycją przebiega następująco: wzdłuż Dunaju od Morza Czarnego do ujścia Sawy (rejon Belgradu), następnie wzdłuż Sawy do ujścia Kupy (rejon miasta Sisak), następnie wzdłuż Kupy aż do jej źródła (rejon Osilnicy), następnie przekracza pasmo Gorski Kotor na południe od góry Risnjak i dochodzi do Morza Adriatyckiego w rejonie Rijeki.
Często mówiąc o Bałkanach ma się na myśli nie tyle charakterystykę geograficzną, co historyczno-kulturową. Przy takim podejściu o przynależności danego kraju do Bałkanów decydują cechy kulturowe (np. język należący do ligi bałkańskiej, pewne elementy kultury ludowej), społeczne (np. wieloetniczność, współwystępowanie katolicyzmu, prawosławia i islamu) oraz historyczne (np. dawna przynależność do cesarstwa bizantyjskiego, zasiedlenie przez Słowian w VI wieku naszej ery, a przede wszystkim doświadczenie panowania tureckiego).

Dane geograficzne

Półwysep Bałkański graniczy z kontynentem azjatyckim, od którego oddzielają go Morze Marmara, Bosfor i Dardanele. Powierzchnia półwyspu około 470 tys. km2, długość około 950 km, szerokość na północy 1260 km. Najdalsza na południe położoną częścią jest podrzędny Półwysep Peloponeski. Ukształtowanie powierzchni głównie górzyste, niziny głównie na wschodzie i w rejonach nadbrzeżnych. Klimat umiarkowany i śródziemnomorski. Roślinność śródziemnomorska, na północy środkowoeuropejska.
Góry : Rzeki :

Państwa bałkańskie

Państwa leżące na Półwyspie Bałkańskim : Czasami do państw bałkańskich bywa zaliczana Słowenia, ale nie jest to uzasadnione ani z geograficznego, ani z historyczno-kulturowego punktu widzenia.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-01 17:01:40