Czytaj więcej"/> Drukuj
Północ (symbol N, od ang. north) - jedna z czterech głównych stron świata. Odnosi się do kierunku, w którym znajduje się północny biegun geograficzny Ziemi. Na kompasie jest to (w przybliżeniu) azymut 0°, gdyż biegun geomagnetyczny nie pokrywa się z geograficznym (
Północ to także godzina 0:00, umowny początek doby.
Określenia Północ używa się także w odniesieniu do bogatych państw położonych na półkuli północnej, w przeciwieństwie do biedniejszych krajów Południa - krajów Trzeciego Świata.
Północ to także stan północnej części USA (Unia), które walczyły w czasie wojny secesyjnej przeciwko Konfederacji Południa.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 16:12:52