Czytaj więcej"/> Drukuj
Orogeneza kaledońska - ruchy górotwórcze trwające od końca prekambru po wczesny dewon. Największe nasilenie osiągnęły w sylurze. W wyniku fałdowania kaledońskiego powstały góry zwane kaledonidami. Zaliczamy do nich:
Orogen kaledoński powstał w wyniku zamknięcia oceanu Japetus. W sylurze doszło do kolizji kontynentu Bałtyki z Laurentią w wyniku czego powstał superkontynent Laurameryka (inaczej Laurussia), wchodzący obecnie w skład Ameryki Północnej, Europy i Grenlandii.
Orogeneza kaledońska w Polsce:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-26 11:41:20