Czytaj więcej"/> Drukuj
Organizacja międzynarodowa, organizacja zrzeszająca państwa albo inne osoby prawne lub fizyczne z różnych państw dla realizacji określonych celów.
Wyróżniane są:
Jest kwestią dyskusyjną to, czy za organizację międzynarodową można uznać organizacje międzyrządowe nie posiadające podmiotowości prawnej, takie jak Unia Europejska (UE) czy Ruch Państw Niezaangażowanych. UE jest często kwalifikowana jako organizacja międzynarodowa, ponieważ coraz częściej korzysta z podmiotowości prawnej Wspólnot Europejskich i jest uznawana za podmiot prawa międzynarodowego.

Ważniejsze organizacje międzynarodowe

(W nawiasie data powołania, ewentualnie także rozwiązania organzacji)

Organizacje rządowe

Organizacje pozarządowe

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-07 14:50:47