Czytaj więcej"/> Drukuj
Organizacja Czarnomorskiej Współpracy Gospodarczej (Organization of Black Sea Economic Cooperation) - organizacja międzynarodowa powstała w 1992 roku, skupiająca kraje położone w regionie Morza Czarnego

Geneza

Budowanie partnerskich stosunków między krajami regionu Morza Czarnego stało się możliwe po rozpadzie Związku Radzieckiego i wyzwoleniu się krajów Europy Środkowo-Wschodniej spod politycznego wpływu Moskwy w 1991 roku. 25 czerwca 1992 odbył się szczyt jedenastu przywódców krajów regionu. Oficjalnie współpraca czarnomorska przekształcona została w organizację międzynarodową podczas spotkania przywódców państw 5 czerwca 1998 roku.

Kraje członkowskie

Polska posiada w BSEC status obserwatora.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-24 04:09:12