Czytaj więcej"/> Drukuj
Organizacja (gr. - uporządkowanie) to grupa ludzka, która funkcjonuje według pewnych reguł i zasad, współpracująca ze sobą - by osiągnąć określony cel. Istotą organizacji ludzkich jest świadomość zasad, reguł, misji, celów oraz synergia (dopasowanie, wspomaganie działań innych).
Organizacja (według Kotarbińskiego)
Takie współdziałanie części, które przyczynia się do powodzenia całości.

Najważniejsze aspekty organizacji:

  1. władza
  2. informacja
  3. kooperacja

Klasyczna organizacja typu biurokratycznego

Na początku XX wieku pojawiła się forma organizacji biurokratycznej (M.Weber) - klasyczny model organizacji, który zmienia się dopiero dziś.

Cechy organizacji biurokratycznej

Współczesne zmiany w organizacji:

Współczesne formy organizacji:

Misja i cele organizacji

Misją organizacji jest powód jej istnienia, wyróżniający ją od wszystkich innych. Misję można opisać w kategoriach wyrobów i rynków, usług i klientów. Misję organizacji przekłada się na zadania, które musi wykonać organizacja, by zrealizować cel. Definiowanie misji organizacji jest głównym krokiem w formułowaniu celów.
Cele organizacji wyznaczają jej główny kierunek działania, z uwzględnieniem roli organizacji (miejsce w społeczeństwie, ogólnie określona działalność, którą może wykonywać wśród innych organizacji tego typu), misję (patrz wyżej) i zadania. Formułowanie celów organizacji jest najważniejszym etapem w procesie planowania strategicznego.
Pojęcie celu jest związane z pojęciem strategii. Czasem organizacja ustanawia cele przed opracowaniem strategii służącej ich osiąganiu, a czasem cele są ustalane ze względu na istniejącą już strategię. Otoczenie wpływa na strategię (i vice versa), ta z kolei wpływa na cele (a one na strategię), a cele wpływają na działania (a działania na cele).

Ewolucja teorii organizacji (metafory organizacji)

  1. Organizacja jako maszyna - organizacja biurokratyczna
  2. Organizacja jako organizm
 *zaspokajanie potrzeb
 *system otwarty - wpływ otoczenia na organizację i odwrotnie
 *homeostaza - samoregulacja, zdolność utrzymywania wewnętrznej stabilności
 *ekwifinalność
 *entropia ujemna - przezwyciężanie tendencji do upadku
3. organizacje jako mózg
 *przetwarzanie informacji
 *podejmowanie decyzji
4. Organizacja jako kultura
5. Organizacja jako system polityczny
6. Organizacja jako przepływ i transformacja
7. Organizacja jako narzędzie dominacji

Na podstawie:

Morgan G. ( 1997 
) ''Obrazy organizacji'', wyd. PWN
, Stoner A.F., Wankel C., ( 1996
) ''Kierowanie'' wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Hatch M.J., ( 2001
), ''Teoria organizacji'', wyd. PWN

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-25 11:18:55