Czytaj więcej"/> Drukuj
W chemii organicznej pojęcie grup funkcyjnych ma szczególne znaczenie, gdyż to te grupy decydują o własnościach chemicznych związków organicznych. Grupy te podlegają zazwyczaj tym samym reakcjom niezależnie od struktury reszty cząsteczki, więc znając zachowanie danej grupy, można łatwo przewidzieć zachowanie całej cząsteczki.

Lista grup funkcyjnych

       
Nazwa Grupa funkcyjna Wzór ogólny
Aldehydy -CHO grupa aldehydowa R-CHO
Ketony -CO- grupa ketonowa  
Kwasy karboksylowe -COOH grupa karboksylowa R-COOH
Estry -CO-O- grupa estrowa  

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-12-02 10:27:31