Czytaj więcej"/> Drukuj
Opakowanie - zewnętrzna warstwa, która służy jako zabezpieczenie towaru w trakcie transportu i przechowywania, a także pełni często rolę narzędzia marketingowego, zachęcającego swoim estetycznym wyglądem do nabycia towaru.
w towaroznawstwie wyróżnia się trzy podstawowe funkcje opakowania:
  1. techniczną - umożliwiającą dystrybucję, konsumpcję oraz ochronę produktu przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych
  2. ekonomiczną - obejmującą relację kosztów wytworzenia opakowania do kosztów wytworzenia towaru
  3. estetyczno-marketingową - stanowiącą wartość estetyczną opakowania i mającą zachęcać do nabycia danego towaru.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-16 09:48:04