Czytaj więcej"/> Drukuj
Oleg Mądry (879-912), książę Rusi, następca i krewny Ruryka. Objął władzę nad Rusią po śmierci Ruryka w 879 roku, z powodu niepełnoletności Igora Rurykowicza. Oleg jednak szybko umocnił swą władzę i nie oddał jej Igorowi aż do śmierci. Ze swojej ówczesnej stolicy, Nowogrodu Wielkiego, wybrał się na podbój Smoleńska w 882. Jak podaje Powieść minionych lat, w tym samym roku Oleg ruszył na Kijów, którym władali dawni towarzysze Ruryka, Askold i Dir. Oleg podbił Kijów, a Askolda i Dira prawdopodobnie zwabił w pułapkę i rozkazał skrytobójczo zamordować.
Wiadomości źródłowe na temat Olega są skąpe i nie zawsze pewne, ale wiadomo, że przyczynił się on do zjednoczenia wschodniej Słowiańszczyzny, podporządkowując sobie m.in. plemiona Siewierzan, Dulebów, Tywerców i in. Walczył też z koczowniczymi Chazarami, którzy stanowili wielkie zagrożenie dla plemion ruskich. O tym wspomina też Aleksander Puszkin w swoim słynnym wierszu:
Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам...
Oleg nawiązał także kontakty handlowe i polityczne z Bizancjum. Prawdopodobnie w 907 roku wyruszył na wyprawę do Konstantynopola, co zaowocowało podpisaniem pokoju z cesarzem bizantyjskim, Leonem VI pierwszej w dziejach Rusi umowy handlowej.
Oleg zmarł w roku 912. Według legendy pogański czarownik obwieścił mu, że zginie z powodu swojego ukochanego konia. Oleg trzymał się od niego daleko, a kiedy dowiedział się, że koń już dawno padł, zapragnął zobaczyć jego szczątki. Gdy Oleg nastąpił na czaszkę konia, wyśmiał wróżbitę, a wtedy wypełzł z czaszki wąż, który śmiertelnie ukąsił Olega - i tak oto wróżba się spełniła.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-12-02 10:32:50