Czytaj więcej"/> Drukuj
Okupacja pokojowa - czasowe zajęcie przez siły zbrojne terytorium obcego państwa, nie będące bezpośrednim wynikiem działań wojennych, lecz mające na celu ochronę określonych praw i interesów państw okupujących. Państwo pod okupacją pokojową może zachowywać większość swoich uprawnień.
Współczesnym przykładem okupacji pokojowej mogą być działania sił pokojowych ONZ.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-05 18:42:05