Czytaj więcej"/> Drukuj
Okręty lotnicze - zbiorcze określenie klas okrętów wojennych, których podstawowym przeznaczeniem jest prowadzenie operacji lotniczych za pomocą bazujących na nich statków powietrznych (samolotów, śmigłowców).
Klasy okrętów lotniczych: Początkiem okrętów lotniczych były próby bazowania balonów na okrętach, podejmowane w pierwszych latach XX wieku (rosyjski transportowiec "Ruś"). Impuls rozwojowi tej kategorii okrętów dały pierwsze udane próby startu i lądowania na pokładach okrętów przez samolot z podwoziem lądowym, dokonane przez Eugene Ely w latach 1910-1911. Jednakże, pierwszą klasą okrętów lotniczych jaka weszła do użytku były transportowce wodnosamolotów, używane w liczbie kilkunastu jednostek podczas I wojny światowej. Na okrętach tych bazowały wodnosamoloty z podwoziem przystosowanym do wodowania. Podobną, lecz nieliczną klasą okrętów były krążowniki lotnicze. Okręty wykorzystujące wodnosamoloty przestały być używane po II wojnie światowej. Oprócz okrętów lotniczych, wodnosamoloty w ilości do kilku sztuk bazowały także na innych okrętach (pancernikach, krążownikach), nie będąc ich zasadniczym uzbrojeniem.
Zasadniczą klasą okrętu lotniczego stał się lotniskowiec - okręt z pokładem startowym, z którego mogły operować samoloty z podwoziem lądowym. Pierwszy lotniskowiec zbudowano już pod koniec I wojny światowej, ale dopiero w latach 20. okręty te stały się praktycznymi środkami walki. Od czasu II wojny światowej lotniskowce stały się dominującą klasą okrętów; wyróżnia się wśród nich kilka odmian.
Trzecią grupą okrętów lotniczych, po wprowadzeniu śmigłowców stały się krążowniki śmigłowcowe (śmigłowcowce), przenoszące kilka do kilkunastu śmigłowców, oprócz innego pomocniczego uzbrojenia. Okręty te były głównie przeznaczone do zwalczania okrętów podwodnych. Odrębną klasę okrętów stanowią śmigłowcowce desantowe, stanowiące odmianę okrętów desantowych i przeznaczone do przenoszenia desantu. Oprócz śmigłowcowców (okrętów lotniczych), śmigłowce w ilości do kilku sztuk bazują także na innych klasach okrętów.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-23 01:21:53