Czytaj więcej"/> Drukuj
Ochrona środowiska to zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odniawianie zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-22 04:53:42