Czytaj więcej"/> Drukuj


Ochnia, rzeka w środkowej Polsce, lewy dopływ Bzury o długości 47,6 km i powierzchni dorzecza 578 km². Płynie przez południową część Pojezierza Kujawskiego, Wysoczyznę Kłodawską i Równinę Kutnowską, w województwie kujawsko-pomorskim i łódzkim.
Rzeka wypływa między jeziorami chodeckimi i Chodeczem na zachodzie a jeziorami lubieńskimi i Lubieniem Kujawskim na wschodzie, płynie przez wał moren kutnowskich, a do Bzury uchodzi poniżej wsi Łęki Kościelne.
Główne dopływy: Ważniejsze miejscowości nad Ochnią: Kutno.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-24 15:29:21