Czytaj więcej"/> Drukuj
Obserwacja niejawna metoda badań socjologicznych polegająca na tym, że badacz nie ujawnia się w badanym środowisku społecznym i ma możliwość obserwacji zjawisk i procesów społecznych bez ingerowania w badany układ. Metoda ta jednak nie pozwala na zrozumienie sensów nadawanych działaniom społecznym podejmowanym przez badane jednostki czy zbiorowości społeczne. Metoda ta wymaga także aby badacz posiadał w badanym układzie określoną pozycję pozwalającą mu na protokołowanie badania w taki sposób, by nie było to dostrzeżone przez badane osoby.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-05 15:35:32