Czytaj więcej"/> Drukuj
Obłuże - północna dzielnica Gdyni. Jest typową "sypialnią" miasta, stale zamieszkaną przez ok. 20 tysięcy mieszkańców.

Położenie

Od wschodu i zachodu Obłuże graniczy z innymi dzielnicami Gdyni: Babimi Dołami, Oksywiem (obie wschód) i Pogórzem (zachód). Od południa zaś sąsiaduje z terenami przemysłowymi i portowymi, od północy z Gminą Kosakowo. Część dzielnicy znajduje się na wysoczyźnie morenowej zwanej Kępą Oksywską. W granicach Obłuża jej południowa część zabudowana jest blokami mieszkalnymi, natomiast część wysuniętą na północ zajmują rozległe ogródki działkowe.

Rys historyczny

Obecnie wiadomo, iż już w VIII na terenie Obłuża i sąsiedniego Oksywia istniały grody obronne. Uważa się, iż do głównych zajęć zamieszkałej tam ludności należało rolnictwo i hodowla, a na terenach położonych bliżej morza - rybołóstwo. Kolejne wzmianki dotyczące dzielnicy pochodzą z 1772 roku, kiedy to Pomorze Gdańskie z racji I-ego rozbioru Polski dostało się pod panowanie pruskie. Według źródeł, wieś Obłuże zamieszkiwało wtedy 151 osób, natomiast sąsiednią Gdynię - 71. Sytuacja obróciła się w okresie międzywojennym, kiedy to postanowiono wybudować w Gdyni port i otrzymała ona prawa miejskie. Wówczas Gdynia przerastała znacznie swoją wielkością Obłuże, które zostało do niej przyłączone w 1933 roku wraz z Witominem i Działkami Leśnymi. Sam rozwój dzielnicy nastąpił przede wszystkim w latach 70 XX wieku, kiedy zaczęto budować tu budynki z tzw. wielkiej płyty. Do tego czasu znajdowały się tu pojedyncze zabudowania, w większości wybudowane przez ubogich robotników i stoczniowców - budowniczych Gdyni i portu.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 17:29:57