Czytaj więcej"/> Drukuj
Obóz_zagłady -
- piece krematoryjne
Obóz zagłady (niem. Vernichtungslager), rodzaj obozu hitlerowskiego mający na celu fizyczną eksterminację zebranej w nim ludności, często po uprzednim wykorzystaniu jej jako siły roboczej.
Obozy zagłady zakładane były przez Niemców podczas II wojny światowej w celu eliminacji przede wszystkim narodu żydowskiego (patrz holocaust).
Największym hitlerowskim obozem zagłady był Auschwitz-Birkenau.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-07-07 02:20:53