Czytaj więcej"/> Drukuj
Monitor rzeczny typu B - monitor gdański ORP Warszawa
Monitor rzeczny ORP Warszawa, który służył w Flotylli Pińskiej Polskiej Marynarki Wojennej w okresie od okresie 13 sierpnia 1920 do 18 września 1939.

Historia

Jednostki typu B (monitory gdańskie)

Dane taktyczno-techniczne

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-23 02:35:28