Czytaj więcej"/> Drukuj
Oświata - pojęcie "oświata" używane jest często zamiennie z wyrażeniem "system oświaty". Według Słownika Pedagogicznego W. Okonia jest to ogół odpowiednio powiązanych ze sobą placówek i instytucji wychowania bezpośredniego i pośredniego, umożliwiających obywatelom zdobywanie ogólnego i zawodowego wykształcenia oraz wszechstronny rozwój osobowości.
System oświaty tworzą:
  1. System szkolny obejmujący szkoły ogólnokształcące, zawodowe i wyższe.
  2. System wychowania w okresie przedszkolnym.
  3. System kształcenia i wychowania równoległego lub pozaszkolnego.
  4. System kształcenia i wychowania poszkolnego.

Systemy oświatowe w państwach europejskich:

Systemy oświatowe na Świecie:

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 15:15:18