Czytaj więcej"/> Drukuj
Nowy Sącz – miasto powiatowe i na prawach powiatu grodzkiego, w województwie małopolskim. Przed reformą administracyjną w 1998 r. stolica województwa nowosądeckiego. Liczba ludności 85,7 tys. (2001). Ważny węzeł komunikacyjny, główny ośrodek turystyczny Ziemi Sądeckiej. Jedno z najstarszych miast w Małopolsce – lokowane w 1292 r.

Położenie geograficzne

Nowy Sącz położony jest w płaskim dnie Kotliny Sądeckiej, w widłach rzek Dunajca i Kamienicy Nawojowskiej na wysokości ok. 300 m n.p.m. Najstarsza część miasta leży na płaskim wyniesieniu pomiędzy korytami obu rzek, które posiada naturalne walory obronne, co zadecydowało o lokowaniu miasta przez króla Wacława II właśnie w tym miejscu. Położenie w Kotlinie Sądeckiej powoduje pewną izolację Nowego Sącza od innych ośrodków osadniczych, jednak przebiegający tędy ważny szlak komunikacyjny na południe Europy, spowodował, że miasto znalazło w średniowieczu dogodne warunki do rozwoju i wymiany handlowej – głównie z Węgrami.
Nowy Sącz położony jest u podnóża masywów górskich Beskidu Sądeckiego, Beskidu Wyspowego i Beskidu Niskiego, a także w niewielkiej odległości od Jeziora Rożnowskiego, co podnosi walory turystyczne miasta.

Historia

Nowy Sącz został lokowany 8 listopada 1292 r. przez króla Wacława II. Miasto zawdzięczało szybki rozwój licznym przywilejom oraz położeniu na szlaku handlowym na Węgry. W XIV w., za panowania Kazimierza Wielkiego, wybudowany został zamek i mury obronne. W zamku sądeckim odbywały się liczne spotkania polskich władców z władcami innych narodów. W 1409 r. król Władysław Jagiełło oraz książę litewski Witold układali tutaj plany wojny z zakonem krzyżackim. W średniowieczu miasto kilkakrotnie nawiedzały powodzie, pożary oraz epidemie, co częściowo zahamowało jego rozwój.
13 grudnia 1655 r. mieszczenie sądeccy pod dowództwem braci Wąsowiczów uwolnili miasto (jako pierwsze w Rzeczpospolitej) od najeźdźców szwedzkich. W 1683 r. miasto odwiedził powracający do kraju po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem Jan III Sobieski.
Od 1772 r. w wyniku I rozbioru Polski Nowy Sącz znalazł się w granicach Austrii. W 1876 r. utworzono C.K. Warsztaty Kolejowe, a rok później oddano do użytku sądecki odcinek kolei tarnowsko-leluchwskiej. W 1889 r. Nowy Sącz stał się gminą miejską. Podczas I wojny światowej w 1914 r. miasto zajęli Rosjanie. Wyzwolone zostało w 1918 r.
6 września 1939 r. Nowy Sącz został zajęty przez wojska niemieckie. W latach okupacji niemieckiej przez Nowy Sącz prowadziły szlaki przerzutu żołnierzy na Węgry do organizowanej we Francji a potem Anglii armii polskiej. 20 stycznia 1945 r. po trzydniowych walkach do miasta wkroczyły jednostki 38 Armii gen. płk. Kiryła Moskolenki. Za bohaterską postawę w czasie wojny w 1946 r. miasto odznaczone zostało Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy.
W 1951 r. Nowy Sącz został uznany za miasto na prawach powiatu. W latach 1975-1998 był stolicą województwa nowosądeckiego. W wyniku reformy administracyjnej od 1 stycznia 1999 r. Nowy Sącz jest powiatem grodzkim, będąc jednocześnie siedzibą powiatu nowosądeckiego ziemskiego.
Nowy_Sącz -
Nowy_Sącz -

Nowy_Sącz -


Zabytki

Kultura

W Nowym Sączu działają liczne placówki kulturalne, biblioteki, domy kultury, muzea, jak również Sądecki Park Etnograficzny posiadający 54 obiekty tradycyjnego budownictwa wiejskiego prezentującego kulturę różnych grup etnicznych zamieszkujących Ziemię Sądecką.

Edukacja

Sport

Gospodarka

Obecnie Nowy Sącz jest niewielkim ośrodkiem przemysłowym. Miasto jest siedzibą zakładów naprawczych taboru kolejowego, zakładu produkcji elektrod węglowych oraz wielu firm z branży budownictwa, spożywczej oraz nowych technologii. Nowy Sącz to również miasto rzemieślników, spośród których większość zajmuje się wytwarzaniem skórzanej galanterii oraz regionalnych pamiątek, głównie z drewna. Miasto jest gospodarzem Targów Budownictwa oraz Targów Stolarki Budowlanej.
Znane firmy z siedzibą w Nowym Sączu:

Znane osoby pochodzące z Nowego Sącza

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-28 13:11:03