Czytaj więcej"/> Drukuj
Nośność to podstawowy parametr określający wielkość statku. Nośność oznacza zdolność przewozową statku, określa łączną masę ładunku, załogi, zapasów paliwa, wody, prowiantu itp. jaką statek może przyjąć na pokład, nie przekraczając dopuszczalnego zanurzenia (przy zanurzeniu do znaku wolnej burty).
Nośność wyrażana jest w tonach: metrycznych (1000 kg) lub angielskich (1016 kg). Nośność określa się też skrótem DWT (ang. deadweight tonnage), nie jest to jednak jednostka nośności. Wyróżnia się także ładowność (nośność użyteczną), oznaczającą masę samego ładunku.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 05:28:32