Czytaj więcej"/> Drukuj
Co - Ni - Cu
 
Ni
Pd  
 
 
Nikiel -

Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a.*Nikiel, Ni, 28
Własności metalicznemetal przejściowy
Grupa, okres, blok10 , 4, d
Gęstość, twardość8908 kg/m3, 4,0
Kolorsrebrzystobiały
Własności atomowe
Masa atomowa58,6934 u
Promień atomowy (obl.)135 (149) pm
Promień kowalencyjny163 pm
Promień van der Waalsabd
Konfiguracja elektronowahref="Argon.html" title="Argon" >Ar3d84s2
e- na poziom energetyczny2, 8, 16, 2
Stopień utlenienia2, 3
Własności kwasowe tlenkówśrednio zasadowe
Struktura krystalicznaregularna ściennie
centrowana
Własności fizyczne
Stan skupieniastały
Temperatura topnienia1728 K
(1455 °C)
Temperatura wrzenia3186 K
(2913 °C)
Objętość molowa6,59×10-3 m3/mol
Ciepło parowania370,4 kJ/mol
Ciepło topnienia17,47 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconej237 Pa (1726 K)
Prędkość dźwięku4970 m/s (293,15 K)
Pozostałe dane
Elektroujemność1,91 (Pauling)
1,75 (Allred)
Ciepło właściwe440 J/
Przewodność właściwa14,3×106 S/m
Przewodność cieplna90,7 W/
I Potencjał jonizacyjny737,1 kJ/mol
II Potencjał jonizacyjny1753 kJ/mol
III Potencjał jonizacyjny3395 kJ/mol
IV Potencjał jonizacyjny5300 kJ/mol
Najbardziej stabilne izotopy*
izotopwyst.o.p.rs.r.e.r. MeVp.r.
56Ni {syn.} 6,077 dni w.e. 2,136 56Co
58Ni 68,077% stabilny izotop z 30 neutronami
59Ni {syn.} 7,6×104 lat w.e. 1,072 59Co
60Ni 26,233% stabilny izotop z 32 neutronami
61Ni 1,14% stabilny izotop z 33 neutronami
62Ni 3,634% stabilny izotop z 34 neutronami
63Ni {syn.} 100,1 lat β- 2,137 60Cu
64Ni 0,926% stabilny izotop z 36 neutronami
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej,
użyte są jednostki SI i warunki normalne.
*Wyjaśnienie skrótów:
l.a.=liczba atomowa
wyst.=występowanie w przyrodzie,
o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,
s.r.=sposób rozpadu,
e.r.=energia rozpadu,
p.r.=produkt rozpadu,
w.e.=wychwyt elektronu

Chemia > Pierwiastek chemiczny > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo


Nikiel (Ni, łac. niccolum) to metal z X grupy pobocznej. Posiada 14 izotopów z przedziału mas 53-67, z których 5 (58,60,61,62,64) jest trwałych.
Występuje w skorupie ziemskiej w ilościach ok. 80 ppm w postaci minerałów garnieryt i pentlandyt.
Odkryty w roku 1751 przez Cronstedta.
Nikiel tworzy szereg związków kompleksowych takich jak niklocen czy fosfiny i karbonylki niklu, które znalazły zastosowanie jako katalizatory wielu reakcji m.in. na kompleksach niklu oparte są katalizatory polimeryzacji polietylenu wysokociśnieniowego.
Znaczenie biologiczne - nikiel jest mikroelementem obecnym w centrach reaktywności wielu enzymów. Jego minimalne, dzienne dobowe spożycie wynosi 0,3 mg.
Nikiel metaliczny jest srebrzystobiałym, połyskującym metalem, trudno korodującym i odpronym na ścieranie. Stosuje go tworzenia połyskujących powłok galwanicznych na powierzchni elementów stalowych. Stopu niklu i miedzi są stosowane do wyrobu monet, sztućców itp. Nikiel jest też dodawany do stali do stopów o podwyższonej odporności na korozję.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-07-13 03:04:43