Czytaj więcej"/> Drukuj
Nieśmiałość jest to złożony, charakterystyczny syndrom objawów, wiążący się ze zmianami w sferze emocjonalnej (lęk), motywacyjnej i behawioralnej. Nieśmiałość to:
Osoba nieśmiała wyróżnia się milkliwością, gdy inni mówią, bezruchem, gdy inni się poruszają, izolacją, gdy inni nawiązują przyjazne kontakty. Charakteryzuje ją zatem raczej nieobecność reakcji zewnętrznych, niż obecność jakichś niezwykłych reakcji. (Zimbardo P. i Ruch F. Psychologia i życie)

W potocznym rozumieniu nieśmiałość jest uczuciem niepewności i lęku doświadczanym przez ludzi przy przebywaniu z innymi, rozmowie, proszeniu o przysługę.

Osobowościowe podstawy syndromu nieśmiałości:

(wg Tyszkowej)
Literatura przedmiotu:

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-05-31 09:51:06