Czytaj więcej"/> Drukuj
Nicolae Andruţă Ceauşescu (urodzony 26 stycznia 1918 w Scorniceşti - 25 grudnia 1989 w Târgovişte), komunistyczny przywódca Rumunii w latach 1965-1989.
Członek Rumuńskiej Partii Komunistycznej od 1932. Wielokrotnie aresztowany (w 1943 dzielił celę z późniejszym przywódcą Gheorghe Gheorghiu-Dejem. Po zajęciu Rumunii przez wojska radzieckie w wyniku II wojny światowej sekretarz organizacji młodzieżowej, minister rolnictwa. Od 1954 członek Biura Politycznego partii. Po śmierci Gheorghiu-Deja w 1965 obejmuje stanowisko 1-ego sekretarza oraz przewodniczącego Rady Państwa (od 1974 także przyjmuje tytuł Prezydenta Rumuńskiej Republiki Socjalistycznej), ustanawiając dyktaturę typu stalinowskiego z kultem własnej osoby (był określany jako "Wódz" - Conducător i "Geniusz Karpat" - Geniul din Carpaţi) i terrorem tajnej policji Securitate'. Jednym z jego ważniejszych projektów była tzw. systematyzacja, w ramach której zburzono wiele wsi, przesiedlając ludzi do bloków. Także Bukareszt został całkowicie przebudowany; zbudowano nowe centrum z gigantycznym Casa Poporului ("Domem Ludu"). Osiągnięcia gospodarcze Rumunii czasów Ceauşescu były w dużym stopniu oparte na pożyczkach zagranicznych: konieczność ich spłaty wywołała poważny kryzys gospodarczy, a poziom życia drastycznie się obniżył. Pieriestrojka i ujawnienie przez zbiegłego szefa wywiadu Iona Pacepę realiów systemu władzy spowodowało izolację Rumunii na arenie międzynarodowej. W 1989 roku w wyniku przewrotu został pojmany, osądzony przez sąd wojskowy, skazany na śmierć i natychmmiast rozstrzelany wraz z żoną Eleną Ceauşescu.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-24 23:21:59