Czytaj więcej"/> Drukuj
Systemy NetWare firmy Novell są przeznaczone dla serwerów pełniących funkcje serwera plików oraz serwera wydruku. Serwery NetWare były popularne we wczesnych latach 90. Obecnie zostały w znacznej mierze wyparte przez Uniksy i rodzinę systemów bazujących na Microsoft Windows NT.
NetWare jako protokołów komunikacyjnych może używać IPX/SPX lub TCP/IP. Wczesne wersje pozwalały na komunikację opartą tylko na rodzinie protokołów IPX/SPX.
Systemy NetWare numerowane są od wersji 2.0. Największą popularność zdobyły systemy w wersji 3.x, z których ostatni nosił numer 3.11. Każdy serwer NetWare w wersji poniżej 4 posiadał własną bazę kont użytkowników, każdy stanowił odrębną wyspę. Od wersji 4.00 (rok 1993) wprowadzono system katalogowy NDS będący akronimem słów Netware Directory Services, później przekształcony w Novell Directory Services, a obecnie znany jako eDirectory. Aktualna wersja systemu nosi numer 6.5, wersja 7.0 wg założeń ma posiadać do wyboru jądro Linuksa lub dotychczasowe pochodzące od Novella.
Wszystkie wersje NetWare posiadają konsolę tekstową służącą do najprostszych zadań administracyjnych, która może być wywołana zdalnie dzięki dostępnym w systemie narzędziom. Od wersji 5.0 wprowadzono dodatkową konsolę graficzną opartą o kod X Window System, w którym duży udział mają narzędzia i aplikacje pisane w języku Java. Od wersji 5.0 możliwe stało się pełne zarządzanie siecią i kontami użytkowników z konsoli serwera. Do wersji 5.0 zarządzanie odbywało się w całości z dowolnego komputera, na którym uruchomione były narzędzia administratora.
Do wersji 5.0 nie nadawał się na serwer aplikacyjny, gdyż był przewidywany jako dedykowany serwer plików i drukarek. Istniały próby osadzenia serwerów baz danych lub serwerów http. Od wersji 5.0, a szczególnie 6.0 NetWare posiada możliwości osadzania serwerów aplikacyjnych, jednak z uwagi na niewielki udział w rynku straciło to na znaczeniu.
Serwery NetWare od wersji 5.0 oferują usługę DHCP, która dzięki osadzeniu danych w usłudze katalogowej NDS/eDirectory jest jedyną realizacją tejże usługi pozwalająca na przełączenie na inny serwer DHCP (w systemie NetWare) w przypadku awarii jednego z serwerów.
Jedną z podkreślanych cech serwerów NetWare jest ich stabilność wyrażająca się w długiej, nieprzerwanej pracy. Znane są przypadki serwerów pracujących non-stop bez przerwy ponad 3 lata, rekord wynosi 9 lat.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-27 07:13:58