Czytaj więcej"/> Drukuj
Neogen - najmłodszy podokres trzeciorzędu, obejmujący epoki: miocen i pliocen i czas od 23 mln lat temu do 1,8 mln lat temu. Kończy się z chwilą rozpoczęcia czwartorzędu, a konkretnie starszej epoki tego okresu: plejstocenu.

Nowa wersja

Okres
poprzedzający 
Okres omawiany
paleogen neogen holocen
plejstocen
pliocen
miocen
tabela stratygraficzna
Według podziału dokonanego przez Międzynarodową Unię Nauk Geologicznych w 2004 r. neogen jest to młodszy okres kenozoiku trwający od 23,03 mln. lat temu do dziś dzieli się na:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-27 03:43:22