Czytaj więcej"/> Drukuj
Nasienne
Systematyka
Gromady:
Cycadophyta
Gnetophyta
Pinophyta
Gingkophyta
Magnoliophyta
Klasy:
sagowcowe (Cycadopsida)
gniotowe (Gnetopsida)
iglaste (Pinopsida)
miłorzębowe (Gingkopsida)
dwuliścienne (Magnoliopsida)
jednoliścienne (Liliopsida)
Rośliny nasienne (Spermatophyta) - wg starszej klasyfikacji gromada roślin obejmująca dwie podgromady: okrytonasienne (Angiospermae) i nagonasienne (Gymnospermae). Współczesne trendy kladystyczne klasyfikują nasienne w randze nadgromady, której nie dzieli się już na nagonasienne i okrytonasienne, ale na 6 gromad: Cycadophyta, Gingkophyta, Gnetophyta, Pinophyta i Magnoliophyta. Magnoliophyta (okrytonasienne) dzielone na dwie klasy: dwuliścienne i jednoliścienne.
Są to rośliny naczyniowe o najwyższym stopniu przystosowania do życia na lądzie. Proces zapłodnienia nie wymaga obecności wody, sporofit jest częścią dominującą. Gametofit rozwija się na sporoficie. Roślina składa się z korzenia, łodygi i liści.

Rozmnażanie

Rośliny nasienne rozmnażają się przede wszystkim za pomocą nasion, które powstają w wyniku procesu płciowego. Nasiona mają charakter przetrwalników, zawierają substancje zapasowe, które wykorzystuje rozwijający się sporofit.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-22 00:26:23