Czytaj więcej"/> Drukuj
Nagonasienne
Pinus mugo mugo
Systematyka
Królestwo:Rośliny
Gromada : Rośliny nasienne
Podgromada: Nagonasienne
Klasy:
Sagowce (Cycadopsida)
Benetyty
† Kordaitowe
Gniotowe (Gnetopsida)
Szpilkowe (Pinopsida)
Miłorzębowe (Gingkopsida)

Nagonasienne (Gymnospermae; polski synonim - nagozalążkowe) to rośliny, których nasiona nie tworzą się wewnątrz zalążni (jak u okrytozalążkowych), ale powstają na tzw. łuskach nasiennych osadzonych na osi i często podpartych łuskami wspierającymi oraz tworzących struktury zwane szyszkami. Z uwagi na brak słupka i zalążni rośliny nagozalążkowe nie wykształcają owoców. W starszych systemach klasyfikacji nagonasienne były, podobnie jak dzisiaj, klasyfikowane oddzielnie od okrytozalążkowych oraz paproci i obejmowały kilka grup roślin znanych tylko z materiału kopalnego (benetyty kordaity). Uznawane też były za takson w randze gromady (lub podgromady). Wieloletnie kontrowersje (m.in. sugestie dotyczące polifiletyczności tej grupy) podważyły zasadność wyróżniania tego taksonu. Zaproponowano też odmienny podział roślin do niego zaliczanych, na cztery gromady:
sagowcowych
miłorzębowych
gniotowych
szpilkowych (Pinopsida)
Nagonasienne -
Tak więc alternatywny podział nie uwzględniał w ogóle "podgromady (gromady) nagonasienne", a wymienione wyżej cztery taksony klasyfikował w randze gromad. Tym samym przekreślał niemal zupełnie klasyczny podział na nagonasienne i okrytonasienne, sprowadzając po raz kolejny takson (w tym wypadku nagonasienne) do rangi polifiletycznej grupy roślin o pewnych wspólnych cechach morfologicznych. Ostatnio znów odżyły dyskusje na temat monofiletyczności grupy, a badania genetyczne z końca XX wieku sugerują zasadność wyróżniania taksonu "nagonasienne", pod warunkiem, że obejmuje on cztery wymienione powyżej taksony, zdefiniowane na sposób współczesny i sklasyfikowane (przez część systematyków) w randze klas. Największa z nich - szpilkowe (Pinopsida) jest czasem zaliczana do samodzielnej gromady nagonasiennych właściwych (Pinophyta), obok Gnetophyta, Cycadophyta, Ginkgophyta i Magnoliophyta (czyli okrytozalążkowych). ------ Najnowsze zasady nazewnictwa wymagają, by nazwa taksonu wyższej rangi wywodziła się od rodzaju typowego dla opisywanej grupy. W tym wypadku jest to sosna (Pinus), stąd coraz częstsze stosowanie nazwy Pinophyta dla wszystkich nagonasiennych, również tych, które do nagonasiennych właściwych nie należą.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 05:14:42