Czytaj więcej"/> Drukuj
n.e., czyli naszej ery - skrót stosowany w języku polskim, oznaczający datę (lata) od początku ery chrześcijańskiej, której początek wiązany jest z datą narodzenia Jezusa Chrystusa (zgodnie z kalendarzem gregoriańskim). Odpowiada łacińskiemu skrótowi A.D. lub AD (Anno Domini - Roku Pańskiego) i angielskiemu C.E. (Common Era).

Początek ery

Przed wyznaczeniem początku ery chrześcijańskiej lata liczono od założenia Rzymu. Dopiero po ponad 500 latach, po śmierci Chrystusa papież Jan I, postanowił wprowadzić sposób liczenia od narodzin Jezusa. Obliczenia wykonał w roku 525 n.e mnich Dionysius Exiguus (Dionizy Mniejszy) wyznaczył datę narodzin na 754 lat "od założenia Rzymu". Późniejsze badania wykazały, że pomylił się o 6/7 lat. Jednak wyznaczony przez niego sposób liczenia stał się na tyle powszechny, że jest używany do dnia dzisiejszego. Obecnie datę narodzin Chrystusa szacuje się na 7/6 r. p.n.e.
Zobacz też:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-24 23:59:29