Czytaj więcej"/> Drukuj
Myślenie - proces psychiczny, zmierzający do rozwiązania danego problemu opierający się na systemie pojęć o różnym stopniu konkretności. W celu rozwiązania danego zadania tworzy się program operacji oraz w trakcie wykonywania konfrontuje się go z oczekiwanym wynikiem.

Aspekt operacyjny

W tym aspekcie myślenie to zespół pojęć. Pojęcia te wchodzą ze sobą w złożone relacje. Myślenie odpowiada za wyodrębnianie istotnych cech danego pojęcia, zauważanie podobieństw pomiędzy różnymi pojęciami, abstrahowanie od cech różniących pojęcia i uogólnianie, czego efektem jest tworzenie nowych pojęć. Uznaje się, że operacyjny aspekt myślenia konstytuują dwa procesy: abstrahowanie i uogólnianie
Objawami zaburzeń tej strony myślenia są:

Aspekt dynamiczny

W tym aspekcie myślenie to proces, który wymaga odpowiedniego tempa i selektywności. Ta strona myślenia ma wiele wspólnego z uwagą.
Objawami zaburzeń są:

Aspekt motywacyjny

Ta strona myślenia zajmuje się ukierunkowaniem tego procesu na konkretny cel.
Objawami zaburzeń są:

Krytycyzm

Jednym z bardziej znanych zaburzeń myślenia są urojenia.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-13 20:33:21