Czytaj więcej"/> Drukuj
Muzeum -

Muzeum -

Muzeum -
Muzeum - instytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi pewną wartość historyczną bądź artystyczną. W większych muzeach niewielka część z tych obiektów jest udostępniania publiczności w postaci wystaw stałych lub czasowych, natomiast reszta jest przechowywana w specjalnie do tego przystosowanych magazynach.
Nazwa pochodzi z łacińskiego musaeum, które z kolei utworzono z greckiego mouseion - miejsce lub świątynia przeznaczona Muzom, greckim bóstwom poszczególnych gałęzi sztuki.
Muzeum to także rodzaj starożytnych ośrodków naukowych, z których najsławniejszym był założony przez Ptolemeusza I Sotera około roku 280 p.n.e. w Aleksandrii. W skład tego muzeum wchodziła między innymi Biblioteka Aleksandryjska.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-01 17:00:38