Czytaj więcej"/> Drukuj
Mszaki -
Mszaki - rośliny ziemno-wodne, w których rozwoju dominuje gametofit. Pierwotnie mszaki były taksonem w randze gromady (typu), po udowodnieniu parafiletyczności tej grupy, wchodzące w jej skład klasy podniesiono do rangi gromad, nazwę mszaki zaczęto zaś stosować jako termin morfologiczny, a nie taksonomiczny.

Ogólna charakterystyka mszaków

Mszaki, do których należą mchy, glewiki i wątrobowce, charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem morfologicznym, o wiele większym niż stojące niżej plechowce. Można u nich odróżnić łodyżkę (o zbliżonej funkcji do łodygi, lecz prostszej budowie) i listki (o zbliżonej funkcji do liści, lecz prostszej budowie), nie mają korzeni właściwych, które występują u roślin naczyniowych i po raz pierwszy pojawiają się u paprotników. Organami utrzymującymi mszaki w podłożu są chwytniki.
Mszaki -

Budowa morfologiczna mszaków na przykładzie płonnika pospolitego: 1 - sporofit (2n), 2 - gametofit (1n), 3 - czepek (1n), 4 - wieczko (2n), 5 - zarodnia (2n), 6 - seta (2n), 7 - chwytniki (1n)

Rozwój

W rozwoju mszaków występuje tzw. przemiana pokoleń: pokolenie płciowe (gametofit - 1n) wytwarza dwa rodzaje narządów rozrodczych: męskie, zwane plemniami (antheridia) i żeńskie, zwane rodniami (archegonia). W pierwszych powstają komórki rozrodcze męskie czyli plemniki, w drugich żeńskie - komórki jajowe. Mszaki moga być dwupienne lub jednopienne. Jajo zapłodnione ulega podziałom, w wyniku których powstaje wielokomórkowy zarodek rozrastający się i tworzy drugie pokolenie - bezpłciowe (sporofit - 2n). Na wierzchołku łodyżki sporofitu powstaje torebka, tzw. zarodnia (sporangium), w której rozwijają się zarodniki, które w odpowiednich warunkach kiełkują i rozwijają się w osobniki pokolenia pierwszego - płciowego. Pokolenie płciowe (gametofit) jest pokoleniem dominującym, ponieważ:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-24 12:56:25