Czytaj więcej"/> Drukuj
Monarchia absolutna, absolutyzm - skrajny rodzaj monarchii, w której wszystkie dziedziny sprawowania władzy skupione są w ręku monarchy. Przykładem jednego z odłamów absolutyzmu - absolutyzmu klasycznego, może być Francja za Ludwika XIV. któremu tradycyjnie przypisuje się słowa "państwo to ja". Absolutyzm oświecony to Prusy i Austria w XVII wieku (cechy: kodyfikacja prawa, nacisk na edukację, walka z kościołem). Trzecią formą absolutyzmu jest samodzierżawie.
Monarchia absolutna pojawiła się na początku wieku XVI w krajach Zachodniej Europy. W miejscu średniowiecznej monarchii stanowej ukształtowało się scentralizowane państwo o dużym zakresie władzy politycznej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-19 14:12:04