Czytaj więcej"/> Drukuj
Mol - jednostka liczności materii legalna w układzie SI.
Jeden mol jest to liczność materii, mającej taką samą liczbę cząstek ile jest atomów zawartych w 12 gramach izotopu węgla 12C. W jednym molu znajduje się 6,0221367(36) × 1023 cząsteczek, atomów, jonów, elektronów, innych cząstek lub zespołów takich cząstek. Liczba ta jest nazywana stałą Avogadra (liczbą Avogadra).
Znając wzór sumaryczny danego związku chemicznego można obliczyć jego masę cząsteczkową, sumując masy atomowe wchodzących w jego skład atomów.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-04-05 22:15:12