Czytaj więcej"/> Drukuj
Mołdawica_Ruska -

Mołdawica Ruska, rum. Moldovita Rusca - wieś leżąca w dolinie Mołdawicy, , powyżej Watry Mołdawicy, na południowej Bukowinie (Rumunia).
Mołdawica Ruska, jak zostało to uwieńczone w nazwie, była i nadal w dużym stopniu jest zasiedlona przez Hucułów, przede wszystkim w swej wyższej części.
Mieszkańcy trudnią się przede wszystkim hodowlą, w mniejszym stopniu zarabiają na wycince drzew. Pewna część ludności żyje z usług. Rumuni i Huculi zamieszkujący Mołdawicę Ruską są w olbrzymiej większości wyznania prawosławnego. W roku 1880 mieszkały tu 1484 osoby. Styl architektury rumuńskiej jest też w dużym stopniu przejmowany na obszarze rusińskim, więc trudno dziś odróżnić na pierwszy rzut oka przynależność etniczną mieszkańców konkretnych gospodarstw. Sklepy są liczne, niektóre wyspecjalizowane, zgrupowane w kilku miejscach. Istnieje nawet dom towarowy. W niedzielę rano we wsi odbywa się targ, znajdujący się trochę na północ od głównego skupiska sklepów. W centrum wsi urzędy, cerkwie prawosławna i greckokatolicka.
Z gór położonych na północ zjeżdża do wsi kolejka wąskotorowa, którą do miejsc wycinki drzew dojeżdżają robotnicy. Czasem zabiera ona pasażerów. Ze wsi zjeżdża przez Watrę Małdawicę i Frumosę pociąg do Wamy. Dodatkowo z Argel do Frumosy i Wamy jeździ kilka razy dziennie autobus.
Z Mołdawicy Ruskiej można wybrać się do Putny przez dosyć stromą grań. Malowniczymi graniami wschodnimi można przedostawać się również na przełęcz Ciumirna - "La Palma". Grań zachodnia to Obcinele Kimpuluńskie, za którymi płynie Mołdawa.
Zobacz też:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-19 18:29:42