Czytaj więcej"/> Drukuj
Milicja Obywatelska (MO) - oficjalna nazwa policji w Polsce w latach 1944–1990. Planowana dekretem z 27 lipca 1944, który jednak nie wszedł w życie z powodu sprzeciwu oficerów radzieckich. Utworzona ostatecznie dekretem z 7 października tego roku, pod kierownictwem Franciszka Jóźwiaka. Milicję szybko podporządkowano Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, od 1955 zaś Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. W 1956 ponownie powiązano milicję z służbami wewnętrznymi, lecz tym razem to MO miała pozycję dominującą.
Oprócz zadań związanych z bezpieczeństwem i zwalczaniem przestępczości używana była w walce z opozycją i manifestacjami, skutkiem czego zwłaszcza w latach osiemdziesiątych była bardzo negatywnie postrzegana w społeczeństwie, a jej funkcjonariusze ostracyzowani. Pewne próby uzyskania autonomii w ramach związków zawodowych w 1981 zostały przekreślone przez sytuację stanu wojennego. Przekształcona w kwietniu 1990 w Policję.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-22 04:20:45