Czytaj więcej"/> Drukuj
Mila – dawna jednostka długości o różnej wartości, zależnej od rejonu i okresu. Nazwa pochodzi z łac. mille – tysiąc. Początkowo mila oznaczała 1000 kroków.
W Polsce w użyciu pozostała jedynie mila morska w nawigacji.
mila morska = 10 kabli = 1852 metry

Niektóre inne: .
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-19 11:07:12