Czytaj więcej"/> Drukuj
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS), w wersji angielskiej International Court of Justice (ICJ), w wersji francuskiej Cour Internationale de justice (CIJ), jest głównym organem sądowniczym ONZ. Został utworzony w 1945, a jego działanie reguluje Statut, zawarty w Karcie NZ.
Trybunał rozpatruje spory międzypaństwowe oraz jest ciałem doradczym dla innych organów ONZ. Sędziowie (15) są wybierani na 9-letnią kadencję przez Zgromadzenie Ogólne NZ, na wniosek Rady Bezpieczeństwa.
Polskę reprezentowali w Trybunale dotychczas Bohdan Winiarski (1946-1967, przewodniczący 1961-1964) i Manfred Lachs (1967-1993 - zmarł w trakcie kadencji; przewodniczący 1973-1976).
Siedzibą Trybunału jest Haga.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-25 05:26:12