Czytaj więcej"/> Drukuj
Międzynarodowe Siły Wspierające Bezpieczeństwo (ang. International Security Assistance Force - ISAF) – struktura militarna istniejąca w ramach NATO, zajmująca się utrzymaniem pokoju w Afganistanie. Stworzona decyzją Rady Północnoatlantyckiej w grudniu 2001, liczy 6500 osób. Początkowo podstawowym zadaniem ISAF było odbicie Kabulu oraz pobliskiej bazy lotniczej w Bagram z rąk talibów oraz nieformalnych grup zbrojnych, w celu zapewnienia bezpiecznego działania administracji przejściowej pod wodzą Hamida Karzaia.
Faktyczna działalność ISAF w dużej mierze ograniczona jest do obszaru stolicy kraju Kabulu. Powodem są m.in. braki kadrowe (szacowane na ok. 10 tys. żołnierzy), dlatego też odpowiedzialność za bezpieczeństwo na terenie całego kraju miała być przekazana Afgańskiej Armii Narodowej. 13 października 2003 Rada Północnoatlantycka podjęła jednogłośnie decyzję o rozszerzeniu misji. Sprzeciwił się temu premier Kanady Jean Chrétien, który oświadczył, iż wojska kanadyjskie, stanowiące niemal połowę ISAFu, nie będą uczestniczyły w operacji poza Kabulem.
24 października 2003 Bundestag podjął decyzję o wysłaniu niemieckich wojsk w rejon Kunduz. Grupa 230 żołnierzy stanowi pierwsze wojska NATO działające poza Kabulem.

Dowództwo

Początkowo dowództwo nad misją ISAF obejmowane było rotacyjnie co pół roku przez państwa w niej uczestniczące, jednak większość z nich niechętnie przyjmowała tą rolę. Podjęto decyzję o przekazaniu dowództwa Sojuszowi Północnoatlantyckiemu, co nastąpiło 11 sierpnia 2003. Była to pierwsza sytuacja, w której wojska NATO brały udział w operacji poza Ameryką Północną i Europą. Tego samego dnia Richard Burns, ambasador Stanów Zjednoczonych do NATO, zaproponował na łamach Wall Street Journal, aby rozszerzyć zakres działania ISAF poza Kabul. Jednym z pomysłów było, by wojska ISAF współpracowały z amerykańskimi "zespołami odbudowy prowincji", które działały już poza Kabulem, starając się zaprowadzić porządek na terenie państwa. Rzecznik NATO Mark Laity oświadczył wówczas, iż ISAF będzie działał jedynie w ramach przyznanego mu mandatu, tj. tylko w rejonie Kabulu.
Historia dowództwa operacji:

Ważniejsze wydarzenia

Polska w ISAF

Polska nie wysłała dotychczas znaczących sił do udziału w Międzynarodowych Siłach Wspierających Bezpieczeństwo. W Dowództwie Operacji pracuje kilku oficerów z Polski. Przyczyną tego jest to, że 99 polskich żołnierzy uczestniczy pod dowództwem Stanów Zjednoczonych w operacji "Enduring Freedom", również prowadzonej w Afganistanie. 11 marca 2005 generał Czesław Piątas poinformował o intencji zwiększenia polskiej obecności w Afganistanie, ale nie wcześniej niż w 2007. Prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski wyraził zgodę na przejęcie dowództwa nad operacją ISAF przez Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni, który od 2007 ma być dowodzony przez polskiego dowódcę. Polskie wojska, które brałyby udział w operacji, wykonywałyby zadania z zakresu dowodzenia, wsparcia oraz zabezpieczenia.

Odnośniki

Oficjalna strona ISAF
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-24 10:43:26