Czytaj więcej"/> Drukuj
Międzynarodowa Unia Astronomiczna (ang. International Astronomical Union / fr. Union Astronomique Internationale - IAU/UAI) - międzynarodowa organizacja zrzeszająca ponad 8 000 zawodowych astronomów (wymagane jest posiadanie co najmniej doktoratu) rekomendowanych przez odpowiednie Komitety Narodowe. Założona została w 1919 roku.
Zorganizowana jest w ok. 40 komisji specjalistycznych grupujących się w 10 zespołach (divisions): Koordynuje działalność badawczą w dziedzinie astronomii na świecie. Organizuje kongresy generalne co 3 lata, sympozja i inne konferencje specjalistyczne, prowadzi działalność wydawniczą i informacyjną (np. telegramy o nowych odkryciach).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-22 03:48:15