Czytaj więcej"/> Drukuj
Mgła -
Mgła - układ koloidalny w którym ośrodkiem rozpraszającym jest gaz, a cząstki koloidalne są cząstkami ciekłymi. Zawiesina bardzo drobnych cząstek ciekłych w gazie. Mgła jest, obok dymu, jedną z postaci gazozolu, a najczęściej jego odmiany - aerozolu.
W naturze mgła występuje jako zjawisko pogodowe - samodzielnie w postaci mgły atmosferycznej lub chmury, oraz jako składnik smogu. Jest efektem kondensacji pary wodnej nasyconej, lub przesyconej w atmosferze, efekt przesycenia następuje zazwyczaj w wyniku zmniejszania temperatury powietrza.
W meteorologii o mgle mówimy, gdy widoczność przy gruncie ograniczona jest poniżej 1km. W przeciwnym razie mamy do czynienia z zamgleniem. We mgle kropelek jest znacznie więcej w jednostce objętości niż w zamgleniu. Gdy kropelki mgły rosną, mgła może przekształcić się w drobny deszcz zwany kapuśniaczkiem.
Woda zawarta we mgle może osiadać na różnych przedmiotach mówimy wówczas że występuje osad atmosferyczny.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-27 05:00:41