Czytaj więcej"/> Drukuj
Metody badań socjologicznych to metody wypracowane w socjologii dla bardziej obiektywnego oglądu zjawisk i procesów społecznych.
Określone metody badawcze związane mogą być z daną szkołą socjologiczną, taką jak np. szkoła chicagowska czy też mogą być bardziej efektywne, jeżeli założone hipotezy badawcze wynikają z okreslonych paradygmatów w socjologii. Przykładowo w ujęciu strukturalno-funkcjonalnym, które opisuje system społeczny jako pewną całość bardziej przydatna jest metoda wywiadu, przy zastosowaniu wywiadu kwestionariuszowego niż obserwacja uczestnicząca, która może byc bardziej przydatna jeżeli badacz wychodzi z podejścia etnometodologicznego.

Zasadnicze rodzaje metod badawczych w socjologii

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-07-10 01:18:13