Czytaj więcej"/> Drukuj
Meteoryt – pozostałość drobnego skalnego ciała niebieskiego (meteoroidu) przyciągniętego przez znacznie większe ciało niebieskie, która w postaci ciała stałego dotarła do jego powierzchni.
Ponieważ pojęcia meteoroidu, meteoru i opisywanego meteorytu są często mylone z sobą, istotne jest wskazanie różnic pomiędzy nimi:
Meteoroidy są drobnymi skalnymi okruchami znajdującymi się w przestrzeni kosmicznej. Niektóre z nich natrafiają na swojej drodze na kulę ziemską i są przyciągane przez nią. Te, które wpadną w atmosferę ziemską, przelatują przez nią z początkową prędkością ok. 20 km/s, a na skutek oporu powietrza wyhamowują na wysokości 20-40 km rozgrzewając się i świecąc. Ich świetlne ślady nazywa się meteorami. W trakcie hamowania, na skutek temperatury następuje najczęściej całkowite unicestwienie takiego meteoroidu, jednak czasami, w przypadku większych obiektów, zdarza się, że ich ocalałe części docierają do powierzchni Ziemi, i to je właśnie nazywa się meteorytami.
Ziemskie meteoryty występują w wielkościach od drobnych okruchów do kilku metrów. Ze względu na skład chemiczny meteoryty dzieli się na:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-27 05:22:41