Czytaj więcej"/> Drukuj
Metajęzyk (język przedmiotowy) to specjalny język opisujący inny język. Termin ten powstał na gruncie logiki matematycznej. Jako przeznaczony do opisu danego języka formalnego metajęzyk musi być od niego bogatszy, w szczególności musi zawierać nazwy wszystkich wyrażeń rozważanego języka. W językoznawstwie metajęzyk występuje w dwóch znaczeniach:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-04-05 22:21:00