Czytaj więcej"/> Drukuj
Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939” - polskie odznaczenie wojskowy
Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939” został ustanowiony ustawą z dnia 3 lipca 1981 roku jako wyraz uznania dla osób, które brały czynny udział w wojnie obronnej toczonej przez Polskę z niemieckim najeźdźcą w dniach od 1 września do 6 października 1939 roku.
Medal zgodnie z ustawą nadawany był jednorazowo: Medal nadawany był obywatelom polskim, mógł być również nadawany osobom, które uczestnicząc w wojnie obronnej jako obywatel polscy w chwili nadania posiadali inne obywatelstwo. W wyjątkowych przypadkach może być również nadawany cudzoziemcom, który wnieśli istotny wkład do wojny obronnej. Medal mógł być nadawany pośmiertnie.
Medal nadawała Rada Państwa na wniosek: Pierwsze nadania medalu miało miejsce w dniu 31 sierpnia 1981 roku a zakończono nadawanie medalu 16 października 1992 roku.
Odznaka Medalu „Za udział w Wojnie Obronnej 1939” została zaprojektowana przez artystę rzeźbiarza Edwarda Gorola. Odznakę stanowi krążek o średnicy 40 mm, wykonany z metalu posrebrzanego i oksydowanego. Na awersie znajduje się orzeł według wzoru obowiązującego w Wojsku Polskim w 1939 roku oraz pod nim data 1939. Na rewersie jest napis ZA UDZIAŁ W WOJNNIE OBRONNEJ – OJCZYZNA. Pomiędzy dwoma ostatnimi wyrazami znajdują się dwa skrzyżowane miecze.
Wstążka medalu jest szerokości 40 mm, tło jest szare, a przez środek wstążki przechodzi pas w kolorach białym i amarantowym (kolory wstążki do Krzyża Walecznych).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-02 11:39:09