Czytaj więcej"/> Drukuj
Medal „Partyzantowi Wojny Ojczyźnianej” (ros. Медаль „Партизану Отечественной войны”) - radzieckie odznaczenie wojskowe
Medal „Partyzantowi Wojny Ojczyźnianej” został ustanowiony dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR w dniu 2 lutego 1943 roku w celu nagrodzenia uczestników ruchu partyzanckiego. W tym dniu ustanowiono regulamin medalu oraz opis odznaki, w dniu 19 czerwca 1943 roku dokonano poprawek w opisie odznaki, a w dniu 26 lutego 1947 roku poprawek regulaminu.
Medal posiadał dwa stopnie i był nadawany przez Prezydium Rady Najwyższej ZSRR.
Zgodnie z regulaminem medalem nagradza się „partyzantów wielkiej wojny ojczyźnianej, dowódców oddziałów partyzanckich i organizatorów ruchu partyzanckiego, którzy wykazali się wytrwałością, męstwem i odwagą w partyzanckiej walce za Ojczyznę przeciwko hitlerowskiemu najeźdźcy”.
Medalem nagradza się partyzantów, dowódców i organizatorów ruchu partyzanckiego: Za osobiste męstwo i odwagę w walkach oraz za zasługi w organizowaniu ruchu partyzanckiego nagrodzono: medalem I stopnia – ponad 56 tys. osób, II stopnia – około 71 tys. osób.
Odznakę medalu stanowi wykonany ze srebra – dla I stopnia i z mosiądzu – dla II stopnia krążek o średnicy 32 mm, który na awersie zostały umieszczone popiersie Włodzimierza I. Lenina i Józefa W. Stalina. Popiersia okala zwieńczona u dołu wstęga, na której znajduje się w dolne części gwiazda z sierpem i młotem oraz napisem „ZSRR” (ros. „CCCP”), a w górnej części napis „PARTYZANTOWI WOJNY OJCZYŹNIANEJ” (ros. „ПАРТИЗАНУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙИЫ”). Na rewersie znajduje się wypukły napis „ZA NASZĄ RADZIECKĄ OJCZYZNĘ”.
Medal zawieszany jest na metalowej baretce obciągniętej wstążką koloru jasnozielonego z wąskim paskiem pośrodku dla I stopnia – koloru czerwonego, dla II stopnia – koloru granatowego.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-26 00:49:34