Czytaj więcej"/> Drukuj
Mazury (także Mazowsze Północne, Mazowsze Pruskie) - kraina historyczno-etnograficzna w Polsce północno-wschodniej. Administracyjnie wchodzi w skład województwa warmińsko-mazurskiego, geograficznie tworzy Pojezierze Mazurskie.
Mieszkańcy Mazur, w odróżnieniu od sąsiedniej Warmii, byli w większości protestantami. Wraz z reformacją narodziła się odrębność krainy - wiara stała się głównym wyznacznikiem ludności zamieszkującej Prusy. Katolicka Warmia do 1772 r. wchodziła w skład Polski, pozostała część kraju przeszła na protestantyzm.
Podział Prus Wschodnich w 1945 r. ułatwił określenie granic Mazur. Mazury to dzisiaj polska część dawnych Prus Wschodnich bez Warmii i Żuław. W zasadzie pokrywa się z terenem zamieszkałym przez jedno z plemion pruskich - Galindią.

Główne miasta

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-21 15:30:30